Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019


Δεν το ξέραμε να ασχολούμαστε όλη μέρα με σένα Του λεω, εν τω μεταξύ όλη μέρα με αυτόν ασχολούμαι.