Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

-Σου τα ´χω μαζεμένα.
-Ωραία,θα περάσω το απόγευμα να τα πάρω.