Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Μου στέλνει ο άλλος "τέτοια ώρα ξύπνια;"
Ναι ρε φίλε γιατί; Σ'ενοχλεί το φως;