Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Της έκλεισα το μάτι της άλλης πονηρά και από συνήθεια κοιμήθηκα..