Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

-Τι τύπο σώματος θα έλεγες πως έχεις;
-Νταξ, ξεκάθαρα κολυμβητή νομίζω.
-Μεγάλες πλάτες κι έτσι δηλαδή;
-Ενσωματωμένη σαμπρέλα με χειρολαβές.