Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Η άλλη λεει πίνει μόνο έναν καφέ όλη την ημέρα. Κι εγώ τον πρώτο καφέ τον θέλω για στοματικό διάλυμα.