Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο άλλος έκαψε τα κουλούρια και λέει ότι είναι ολικής.