Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Αντι να μας κατεβάζουν το βρακι, μας ανεβάζουν την πίεση.