Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Μη λέτε τον αριθμό του τηλεφώνου μας με διαφορετικο τροπο, δεν τον καταλαβαίνουμε.