Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Και ο Μαρινάκης παιδιά φτωχός ξεκίνησε. Γεννήθηκε γυμνός, νηστικός χωρίς Ε9. Μόνο του εφόδιο για να προκόψει στην ζωή ήταν η ελεύθερη οικονομία και ένας μικρός στόλος τάνκερ που κληρονόμησε από τον πατέρα του.