Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Θα γράψω στην κόρη μου ένα γράμμα, θα το σφραγίσω και θα γράψω "Να μην ανοιχτεί μέχρι τα τριακοστά πέμπτα γενέθλιά σου".
Μέσα μόνο μία πρόταση:
"Θυμάσαι που σε έστελνα για ύπνο το μεσημέρι και δεν ήθελες;"