Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Κοιμηθείτε, δε θα στείλει, ήταν έξω και πάγωσε απ' το κρύο!