Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Δίνω μάχη από το μεσημέρι με εθελοντές να κρατήσουμε ανοιχτά τα διόδια να μπορεί να πληρώνει ο κόσμος. Ήρωες.