Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Αυτός που έσπασε πρώτος ρόδι για να πάει καλά η χρόνια λογικά πριν προσπάθησε να το καθαρίσει .