Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Δύο ώρες πλένει το πλυντήριο, σε τι πρόγραμμα το έβαλα; Αίωνία σου η πλύση;