Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

-Η ηλικία σας;
-Δούλευα μπαργούμαν με πεντοχίλιαρα και Β52