Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

- Μαμά! Μαμά, να πάω να γίνω αρχιτέκτονας;
- Καλά, τράβα