Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Με κάλεσαν σε επίδειξη ταπερ. προλαβαινω να κάνω περμαναντ, μεζ και να βρω πουκαμίσα με βάτες μέχρι αύριο;