Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Κάποιοι λένε πως είναι, ενώ δεν είναι.
Κάποιοι δεν είναι και δεν το λένε.
Κι αυτοί που πραγματικά είναι, δεν το λένε καν.