Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019

-Σκάσε πια μωρή κλαψομούνα μας ζάλισες.
-Είστε σίγουρα ψυχολόγος;