Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020


Εμένα για να μου πάρουν πέντε ευρώ από τον λογαριασμό πρέπει να μου καταθέσουν πρώτα τέσσερα .