Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Στόχος για το νέο έτος. Να είστε χαρούμενοι από επιλογή και να στηρίζετε τις επιλογές σας με οποιοδήποτε κόστος.