Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

βρίσκομαι στο δωδέκατο χρόνο του πενταετούς πλάνου μου