Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Νόμος της έλξης λέγεται...Δεν έχει πως και γιατί, αυτό που είσαι αυτό θα έλξεις.