Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Έπαθα αυτό το κρύωμα του δημοσίου υπαλλήλου, που παθαίνεις πυρετό μετά την άδεια και κολλάνε όλες οι αργίες μεταξύ τους. Και να φανταστείς, έτσι από μόνη μου, χωρίς αφεντικό.