Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

-Το αφεντικό τηρεί τα έθιμα στον μισθό.
-Ναι ε;
-Βέβαια. Περιμένει πάντα να "σαραντήσει" ο προηγούμενος...