Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Μέχρι να με θυμηθείς εσύ, σε ξέχασα εγώ...