Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Πειραιώς: συγγνώμη για τα 5 ευρώ, πρόκειται περί παρεξηγήσεως
εμείς: που τα πήρατε;
Πειραιώς: που το καταλάβατε