Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

-Η δίαιτα πλέον είναι μονόδρομος.
-Ε φυσικά αφού ούτε σε μονόδρομο δεν χωράς.