Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

-Πολλοί οι στόκοι και το 2020, δεν τους προλαβαίνω
-Στόχοι εννοείς
-Ναι ναι Στόκοι