Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

Από τότε που ανακαλύφθηκε η στέβια χάθηκε το φιλότιμο .