Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Η άλλη στη Φινλανδία ζητάει 6ωρη εργασία 4 μέρες την εβδομάδα και μένα αυτές είναι μόνο οι υπερωρίες μου ναι;