Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

- Αφεντικό κάνω διάλειμμα για τσιγάρο.
- Δεν το ήξερα ότι καπνίζεις.
- Καπνίζω. Αλλά μόνο όταν είμαι στην δουλειά.