Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

Εύκολα βγάζουμε αρνητικά συμπεράσματα όλοι. Με τα θετικά φαίνεται να υπάρχει θέμα.