Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Οι παππούδες μας για να σωθεί η ανθρωπότητα πολέμησαν στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο εμείς καλούμαστε να την σώσουμε ξαπλωμένοι στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση.Μην τα θαλασσώσουμε!