Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

-Η κλεισούρα σε έχει βαρέσει στο κεφάλι. -Έτσι ήμουν από πρίν.