Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Κάποια μέρα θα σε ευχαριστώ που δεν μου φώναξες ποτε μείνε.