Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Εσένα που είπες το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία να ξες σε ψάχνουμε.