Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

- Ποιος είναι αυτός; - Ο άντρας μου, η κολώνα του σπιτιού μου. - Μα είναι κοντός και χοντρός. - Είναι δωρικού ρυθμού.