Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020


Πιο τσάμπα λεφτά, από αυτά που δώσαμε για γούρια του 2020 δε πρέπει να έχουν ξανα υπάρξει.