Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Παιδιά τα 800 ευρώ το κράτος σας τα δίνει για να κάτσετε σπίτι σας, όχι για να δουλεύετε μαύρα και να γλιτώνουν οι εργοδότες εισφορές.