Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Να βγει η Ελισάβετ να πει "και μετεωρίτης να πέσει,αυτή η πουτάνα δε γυρίζει σπίτι μου".