Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

Μου έδωσε η άλλη το μωρό της και το κράτησα σα μπάλα ποδοσφαίρου στη μασχάλη.