Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Μπάλωσε ο δήμος τις λακούβες και δεν ήξερα το δρόμο για να γυρίσω σπίτι.