Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

-Θέλω να χωρίσουμε. -Γιατί; -Θέλω να μείνω λίγο μόνος μου, να σκεπαστώ.