Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

πάντως αυτή τη φάση με το "δε σας βρήκαμε" η ACS την είχε πατεντάρει πολύ πριν την πανδημία