Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

- Θες να βγούμε απόψε; - Δεν μπορώ. - Δεν υπάρχει δεν μπορώ... Υπάρχει δεν θέλω. - Εντάξει τότε, δεν θέλω.