Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

Μια φορά μου είχε πέσει πολύ αλάτι στο φαγητό και το εξισορρόπησα με ζάχαρη και μετά πάλι το εξισορρόπησα με ξύδι και μετά παρήγγειλα πίτσα