Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Παιδιά πριν τελειώσει η καραντίνα να προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο και για την έπαρση που έχετε κάτι πουθενάδες εδώ μέσα μόνο κ μόνο επειδή σας ακολουθούν κάτι εκατοντάδες από καταβολής κόσμου, ναι;