Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

- Καλώς τηνε ! Εσύ πρέπει να είσαι του ..... "Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κώλος μας" ! - Είστε σίγουρα Διαιτολόγος ;